Video / SWMF 2009

Serbia World Music Festival '09, Bengalo
Norveška

Serbia World Music Festival '09, Bengalo
Norveška

Serbia World Music Festival '09, Bengalo
Norveška, Srđan Azirović Srbija

Serbia World Music Festival '09, Vrelo
Srbija

Serbia World Music Festival '09, Johan Sara
Norveška

Serbia World Music Festival '09, Gipsy Aleksići
Srbija

Serbia World Music Festival '09, 3. dan

Serbia World Music Festival '09, otvaranje

 


Download sekcija


Prijatelji festivala

Pratite nasTransform festival

Serbia World Music Festival '23

Gornji Milanovac
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Mob: +381 (0)60 516 00 07
Mob: +381 (0)60 696 10 20

info@serbiamusicfestival.com
www.serbiamusicfestival.com

Svetska muzika u srcu Srbije